Een keizersnede is soms noodzakelijk. Soms het verschil tussen leven of dood. Heel fijn dat deze mogelijkheid er dan is voor moeder en kind. 

Maar een keizersnede kan ook gevolgen hebben voor hoe je kind in het leven staat, de geboorte imprint. Niet vanuit een medische kant bekeken, maar vanuit de geboortepsychologie. Een keizersnede kent twee variaties. Eentje waarbij er al weeënactiviteit is en er toch tijdens de bevalling besloten wordt voor een keizersnede. De andere variant is waarbij er nog geen weeënactiviteit is. Deze kan gepland zijn of er kan sprake zijn van een spoedsituatie.

Keizersnede met weeënactiviteit 

Bij een keizersnede met weeënactiviteit zijn de moeder en haar baby al onderweg in het geboorteproces. Het is goed om stil te staan bij de volgende dingen:

  • Heeft de baby daarbij zelf het initiatief mogen nemen?
  • Zijn de weeën zelf gestart of is er bijvoorbeeld een inleiding aan vooraf gegaan?

Als het geboorteproces al bezig is en er toch besloten wordt tot een keizersnede, vormt dit vaak een enorme teleurstelling voor moeder en baby. Zij wilden het zo graag samen doen, op eigen kracht. Maar soms lukt dit om wat voor reden dan ook niet en is de enige optie nog een keizersnede.

Zonder voorbereiding voor moeder, maar ook voor haar baby is dit een heftige gebeurtenis. Het zou in het ideale geval mooi zijn als moeder en haar baby hierop worden voorbereid. Door haar gerust te stellen, maar ook aandacht te geven aan de baby. Dat de baby betrokken wordt en wordt uitgelegd wat er gaat gebeuren en hoe het allemaal in zijn werk zal gaan. Dat hij na de geboorte direct bij mama mag liggen (bij een gentle sectio) of dat de baby direct zal worden afgenaveld, zal worden weggehaald bij moeder en direct mee zal gaan en bijvoorbeeld wel later bij papa mag liggen en mogelijk daarna weer zo snel mogelijk bij mama mag bijkomen.

Het voordeel van een keizersnede waarbij al sprake was van weeënactiviteit, is dat het geboorteproces al op gang was gekomen en dat de baby dat in eigen tempo heeft mogen bepalen. Daarnaast heeft de baby al hormonen aangemaakt, waardoor de keizersnede beter te doen is voor de baby dan vanuit het niets ineens uit de buik gehaald worden.

Als er tijdens het geboorteproces besloten wordt tot een keizersnede door bijv. harttonen die wegzakken en de baby is echt in gevaar, dan kan een keizersnede voor een baby op dat moment ook als een enorme opluchting worden ervaren.

En het werkt dan extra in het voordeel als de baby is voorbereid door zijn moeder en direct bij moeder op de borst mag bijkomen. Dat is de beste plek voor een baby met een heftige start (voor elke baby natuurlijk!) Huid op huid is zó ontzettend belangrijk en dat geldt ook nog weken en maanden na de geboorte.

Geplande keizersnede zonder weeënactiviteit

Als een baby met een keizersnede wordt geboren zonder dat er nog weeënactiviteit is, is dit zeer traumatisch voor een baby. En dat kan het ook voor moeder zijn.

Er is geen sprake van initiatief bij de baby, voorbereiding op de bevalling en het aanmaken van hormonen waardoor een baby zo’n stressvolle geboorte aan kan. De baby wordt opeens uit zijn slaap gerukt, uit zijn veilige omgeving weggehaald waar het warm en veilig was. En een paar seconden later wordt de baby aan de buitenwereld blootgesteld. De baby krijgt te maken met harde geluiden, fel licht, geen veiligheid van mama meer, soms geen huid op huid en alleen in een bedje.

Deze impact is enorm groot! En dit is een veelvoorkomend geboorteverhaal voor een keizersnede baby. Het cortisollevel/stressniveau is ENORM! En het eerste hechtingsmoment tussen moeder en baby heeft vaak niet plaats kunnen vinden.

Deze baby begint dus al met een grote achterstand en dat wordt vaak niet opgemerkt of bij stil gestaan. Vaak als het goed gaat en de baby gezond geboren is, wordt er niet meer terug gekeken naar dit moment dat een enorme impact heeft gehad.

En nu?

Nu we op deze manier naar de geboorte van de baby kijken, weten we dat deze baby een heftige geboorte heeft meegemaakt en er sprake is geweest van een hele plotselinge overgang van een veilige en vertrouwde omgeving naar het ineens gescheiden zijn van moeder. Zonder aanleiding voor de baby. Dit laat diepe imprints na.

Imprints en blauwdrukken van de geboorte

Later in het leven kan hulp als enorme manipulatie worden ervaren. Er zit een diepe overtuiging ingeworteld: “ik kan het niet.” En dat kan later in het leven enorm in de weg zitten. Werken aan deze belemmerende overtuiging, zodat het niet meer in de weg zit, kan heel helpend zijn. De belemmerende overtuigingen dienen te worden omgevormd tot iets positiefs.

Na een geboorte met een keizersnede, kan het aangeven van grenzen een punt van aandacht zijn.

En de opgebouwde energie die een baby nodig had om geboren te worden, voor bijv. de inwendige spildraai, de uitwendige spildraai en het afzetten met de beentjes bij het geboren worden, komt vast te zitten in het lijfje. Deze wordt omgezet naar permanente onrust en kan zorgen voor een continue bewegingsdrang.

Als de baby na de geboorte direct is weggehaald bij moeder, kan dat een diepe imprint achter laten. Het is ontzettend stressvol om moeder kwijt te zijn. Met als gevolg dat in het latere leven afscheid nemen heel lastig is. Het kind gaat onbewust weer terug naar dát moment net na de geboorte en heeft ‘besloten’ moeder nooit meer los te laten. Als baby kun je niet bedenken wanneer mama weer terug zal komen. Afscheid nemen kan daardoor héél moeilijk zijn in het latere leven, bijv. bij de kinderopvang of op school.

Hoe kun je hier iets aan doen?

Door aan de slag te gaan met de geboorte van de baby of het kind (afhankelijk van de leeftijd) en het geboorteverhaal in kaart te brengen, wordt duidelijk wat er zich allemaal heeft afgespeeld en welke kenmerken hierbij te herleiden zijn naar de geboorte.

Maar ook wordt duidelijk welke onderliggende behoefte er nou daadwerkelijk onder dat gedrag zit. Zoals hierboven beschreven komt die bewegingsdrang ergens vandaan. En zo is er misschien ook wel een angst ontstaan door bij moeder weg te gaan als het kind direct gescheiden is. Door hier met andere ogen, vanuit de geboortepsychologie, naar te kijken kan er zo veel duidelijk worden.

Je leert de behoeften van je kindje kennen. Je leert waar je rekening mee kunt houden. Je ziet in hoe de ervaring voor het kindje moet zijn geweest bij de geboorte en gaat vanuit een heel ander perspectief hiernaar kijken. Daarom is het zo ontzettend waardevol om het geboorteverhaal te kennen. Gedrag wordt verklaarbaar en je zult vanuit meer bewustzijn gaan handelen.

Meer informatie hierover vind je op https://wonderwissel.nl/geboorte-in-kaart/

Wil je dat ik je hiermee verder ondersteun? Neem contact met mij op. We kunnen vrijblijvend bekijken of ik iets voor je kan betekenen.