Op mijn website en in mijn posts schrijf ik vaak over imprints. De invloed van geboortepatronen en imprints die ontstaan vanuit zwangerschap en geboorte.

Maar wat zijn nou eigenlijk imprints?

 

Wat is de betekenis van imprint

De term geboorte-imprint komt uit de pre- en perinatale psychologie en verwijst naar de overtuigingen en patronen die tijdens de geboorte worden gevormd en opgeslagen in je lichaam. 

Deze overtuigingen en patronen kunnen het gevolg zijn van ervaringen die de baby tijdens de zwangerschap en geboorte heeft gehad, zoals de manier waarop de zwangerschap en/of de bevalling verliep, de reacties van de ouders en medische professionals, of de sfeer en omgeving van de geboorte.

Als er bijvoorbeeld veel stress was in de zwangerschap of tijdens de geboorte, voelt de baby dat. Het maakt dat een baby heel alert is, omdat er ieder moment weer iets spannends kan gebeuren. Dit kan er als geboorte imprint voor zorgen dat je heel alert bent en zo in het leven staat. In nieuwe situaties kan dat spanning opleveren, omdat je geleerd hebt vanuit die allereerste ervaringen dat je alert ‘moet’ zijn.

Deze geboorte-imprints kunnen dus een blijvende invloed hebben op je persoonlijkheid, je gedrag en je emoties. En deze geboorte-imprints kunnen zelfs  van generatie op generatie worden doorgegeven. 

Door je bewust te worden van je geboorte-imprint en eventuele onbewuste patronen die daaruit voortkomen, kun je jezelf beter begrijpen en je gedrag en emoties veranderen of verbeteren. Het maakt voor jezelf inzichtelijk waarom je zo reageert. 

Afhankelijk van de omstandigheden en ervaringen tijdens de geboorte, kan dat zich anders uiten in je leven. Iedereen is ooit geboren, maar elke situatie was anders. Dus iedereen zal zijn eigen patronen meedragen. 

Pre- en perinatale psychologie

De prenatale periode wijst op de periode vóór de geboorte, dus tijdens de zwangerschap. Waarin je dus ook al ervaringen beleeft en meeneemt bij je moeder in de buik. Je krijgt emoties door en je voelt de emoties van je moeder. Deze kun je als baby in de buik niet onderscheiden van je eigen emoties. Dus alles wat je bij je moeder in de buik als baby voelt, neem je mee als je eigen emotie. Is er veel stress of verdriet (bijvoorbeeld door een overleden of ziekte van een dierbare) dan kun je dat als baby na een zwangerschap uiten door onrustig gedrag of veel huilen.

De perinatale periode is officieel de periode vanaf de 24e zwangerschapsweek tot en met de tweede week na de geboorte.

In deze pre- en perinatale periode ben je dus eigenlijk heel gevoelig voor emoties en wat er om je heen gebeurt. Zonder dat we ons er eigenlijk bewust van zijn is deze periode al vormend voor de rest van je leven. Hierboven noemde ik al het voorbeeld van veel stress in de zwangerschap.

Nog enkele andere voorbeelden:

  • Als je als baby bijvoorbeeld een langdurige of moeilijke bevalling hebt meegemaakt, kan dit resulteren in een gevoel van hulpeloosheid, onzekerheid of angst dat zich later in het leven kan manifesteren. Je kunt ervaren dat nieuwe stappen lastig voor je zijn.
  • Als je als baby tijdens de geboorte niet de gewenste hoeveelheid aandacht of affectie hebt gekregen of bijvoorbeeld in de couveuse hebt gelegen, kan dit leiden tot een gevoel van onveiligheid, verlatenheid of afwijzing dat zich ook uit in latere relaties. Het kan lastig voor je zijn om afscheid van iemand te nemen en je kunt bang zijn dat je partner niet terug komt. 
  • Als er tijdens je geboorte medische interventies nodig waren, zoals een keizersnede of het gebruik van de vacuümpomp, kun je nu in je leven ervaren dat je het niet zelf kunt en daardoor minder initiatief neemt.

Kortom, geboorte-imprint kan verschillende emotionele patronen en overtuigingen creëren die later in je leven kunnen opduiken. 

Het bewust worden van deze patronen en overtuigingen kan helpen om beperkingen los te laten en positieve veranderingen aan te brengen in je leven.

Kun je je eigen geboorte herinneren?

De geboorte-imprint is een belangrijk aspect van je leven omdat het ons leven lang kan beïnvloeden. De feiten herinneren we ons vaak niet meer. Maar interessant is dat je lichaam zich alles herinnert. Alles wordt opgeslagen in je onderbewuste. En dat onderbewuste herinnert zich alles, maar dan ook echt alles. En we reageren en beslissen voor 95% met ons onderbewuste. Je kunt je dus wel voorstellen wat voor invloed het onderbewuste op ons dagelijks leven heeft. En dus wordt het interessant om het verband te leggen met wat je hebt opgeslagen in je onderbewuste en hoe je reageert vanuit je onderbewuste. Daar speelt die pre- en perinatale periode dus een ontzettend grote rol in.

Het is interessant om te beseffen dat we ons meestal niet bewust zijn van de impact die de geboorte op ons heeft gehad en dat we daarom vaak geneigd zijn om onze geboorte-ervaring te onderschatten.

Maar als je je openstelt voor de mogelijkheid dat je geboorte-ervaring een belangrijk deel van je is en dat het je gevoelens, gedachten en gedragingen beïnvloedt, kun je je beperkingen loslaten en je potentieel volledig benutten. Door je bewust te worden van je geboorte-imprint, kun je jezelf en je gedrag beter begrijpen. Het geeft je echt duidelijke inzichten waarom je reageert zoals je reageert. 

Je geboorte-imprint zit vaak diep geworteld en manifesteert zich in je onderbewuste. Zoals je op de plaatjes kunt zien: hoe vruchtbaarder je grond, hoe beter en diep gewortelder je roots. Hoe beter jij kunt groeien en bloeien in het leven. Inzicht in je wortels kan dus ontzettend helpend zijn om te kunnen groeien en bloeien in het leven.

Word jij getriggerd door dit blog en wil je voor jezelf of je kindje eens op een dieper liggende laag kijken? Kijk dan even bij mijn aanbod Geboorte In Kaart.